Thực Đơn Theo Calo số 9

Liên hệ

Thực đơn 9 gồm: Cơm gạo lứt + Cà chua dồn thịt + Măng tây + Carot  + Canh