Thực Đơn Theo Calo số 5

Liên hệ

Thực đơn 5 gồm: Cơm gạo lứt + Ức gà áp chảo + Đậu hà lan + Carot + Bắp + Canh