Thực Đơn Theo Calo số 13

Liên hệ

Thực đơn 13 gồm: Cơm gạo lứt + Sườn non ram mặn+ Củ dền + Măng tây + Carot + Bắp + Canh