Mứt biển sống

18.000 đ

Mứt biển sống hay gọi tên khác là rong biển, dùng để nấu canh hoặc răn lên với dầu mè ăn với cơm