Mì Quảng Cá Lóc ( Món Mặn)

69.000 đ

Mì quảng gạo lứt được sản xuất từ gạo lứt đỏ trồng hữu cơ 6 tháng ( Cửa hàng có xưởng tự trồng và sản xuất), cá lóc sông và đặc biệt nước dùng hầm từ rau củ và xương, KHÔNG SỬ DỤNG BỘT NGỌT, BỘT NÊM.