Cốm Gạo Lứt

25.000 đ

Được chế biến từ 100% gạo lứt đỏ hữu cơ trồng 6 tháng không đường không gia vị